Ana Pogačnik

“Gledati navznoter, da bi notranje videli“

Svet gledam z zaprtimi očmi.
Strah me je pogleda v ogledalu,
ker se bojim srečanja s samo seboj v njem.
Strah me je srečanja s samo seboj,
ker se bojim dotika pogleda.
Šele ko sem pripravljena odpreti
srce in skozenj pogledati življenje,
se lahko dotaknem svoje najgloblje
biti in s tem tudi sveta kot ogledala le te.

(Ana Pogačnik)